BUDŻET OBYWATELSKI W POWIECIE WĄGROWIECKIM

Zasady Budżetu Obywatelskiego Powiatu Wągrowieckiego na rok 2019

2 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podjął uchwałę w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok, zwaną kwotą budżetu obywatelskiego. Uchwała reguluje zasady przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz określa wszystkie formularze związane ze zgłaszaniem projektów oraz głosowaniem. 

Uchwała wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ 

Najważniejsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Powiatu Wągrowieckiego na rok 2019

1. Kwota budżetu obywatelskiego na 2019 r. wynosi brutto 600.000 zł.

Zgłaszanie projektów

2. W ramach kwoty budżetu obywatelskiego mogą być proponowane wydatki dotyczące wyłącznie realizacji zadań własnych powiatu, których realizacja nastąpi w 2019 roku, o charakterze:

a) kulturalnym,

b) sportowym,

c) edukacyjnym,

d) turystycznym,

e) zdrowotnym,

f) społecznym,

g) ekologicznym,

h) infrastrukturalnym.

3. Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać zadania w trzech kategoriach:

  •  zadanie „duże” w kwocie do 400 000,00 zł brutto, wysokość środków 400.000,- zł,
  •  zadanie „średnie” w kwocie do 150 000,00 zł brutto, wysokość środków 150.000,- zł,
  •  zadanie „małe” w kwocie do 10 000,00 zł brutto, wysokość środków 50.000,- zł.

4. Zadania zgłaszać może każdy mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego posiadający czynne prawo wyborcze, a także uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w

Powiecie Wągrowieckim. Każdy zgłaszany projekt musi być poparty przez co najmniej 20 osób.

Głosowanie

5. Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego posiadający czynne prawo wyborcze oraz każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w Powiecie Wągrowieckim.

6. Głosowanie przeprowadza się w punktach konsultacyjnych wyznaczonych w siedzibie powiatu oraz siedzibach gmin. Głosować można również w formie elektronicznej, przesyłając e-mailem wypełniony formularz, pobrany ze strony www.wagrowiec.pl lub TUTAJ 

7. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos, na jedno spośród wszystkich proponowanych zadań. 

8. Głosowanie trwa od 1 do 17 października 2018 r.

9. Wyniki Budżetu Obywatelskiego Powiatu Wągrowieckiego na rok 2019 zostaną opublikowane do 30 października 2018 r.