Budżet obywatelski w POWIECIE WĄGROWIECKIM

Zasady Budżetu Obywatelskiego Powiatu Wągrowieckiego na rok 2020

24 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podjął uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskigo dla Powiatu Wągrowieckiego. Uchwała reguluje zasady przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz określa wszystkie formularze związane ze zgłaszaniem projektów oraz głosowaniem. 

Uchwała wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ 

Najważniejsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Powiatu Wągrowieckiego na rok 2020

Zgłaszanie projektów

1. W ramach kwoty budżetu obywatelskiego mogą być proponowane wydatki dotyczące wyłącznie realizacji zadań własnych powiatu, których realizacja nastąpi w 2020 roku, o charakterze:

a) kulturalnym,

b) sportowym,

c) edukacyjnym,

d) turystycznym,

e) zdrowotnym,

f) społecznym,

g) ekologicznym,

h) infrastrukturalnym.

2. Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać zadania w trzech kategoriach:

  •  zadanie „duże” w kwocie do 400 000,00 zł brutto, wysokość środków 400.000,- zł,
  •  zadanie „średnie” w kwocie do 150 000,00 zł brutto, wysokość środków 150.000,- zł,
  •  zadanie „małe” w kwocie do 15 000,00 zł brutto, wysokość środków 50.000,- zł.

3. Zadania zgłaszać może każdy mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego. Każdy zgłaszany projekt musi być poparty przez co najmniej 20 osób.

Głosowanie

4. Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego. 

6. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos, na jedno spośród wszystkich proponowanych zadań. 

8. Głosowanie trwa od 1 do 15 października 2019 r.