BUDŻET OBYWATELSKI W POWIECIE WĄGROWIECKIM

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna 01.07.2018
Zgłaszanie projektów 11.08.2018 11.09.2018
Weryfikacja zgłoszonych projektów 12.09.2018 28.09.2018
Prezentacja projektów 28.09.2018
Głosowanie 01.10.2018 17.10.2018
Ogłoszenie wyników 31.10.2018