BUDŻET OBYWATELSKI W POWIECIE WĄGROWIECKIM

Witamy na platformie Budżetu Obywatelskiego w Powiecie Wągrowieckim. Znamy już wyniki tegorocznego głosowania. W kategorii zadań dużych najwięcej głosów (4 802) zdobył projekt pn. Remont drogi powiatowej nr 1605P odc. Potulice – Runowo w m. Potulice; w kategorii zadań średnich - Doposażenie ścieżki przyrodniczej i zaplecza Bracholińska Ostoja (642); w kategorii zadań małych: Podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego poprzez zastosowanie Defibrylator AED oraz zestawu ratownictwa medycznego (780), Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych” ul. Lipowa w Gołańczy (520), Propagowanie i aktywizacja turystyki krajoznawczej wśród mieszkańców Powiatu (500), Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych” w m. Czeszewo (242), Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych” w m. Chawłodno (163). Wymienione projekty zostaną zrealizowane, a wszystkim mieszkańcom dziękujemy za zaangażowanie.

 • Kampania informacyjno-edukacyjna
  01.07.2018
 • Zgłaszanie projektów
  11.08.2018
  11.09.2018
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów
  12.09.2018
  28.09.2018
 • Prezentacja projektów
  28.09.2018
 • Głosowanie
  01.10.2018
  17.10.2018
 • Ogłoszenie wyników
  31.10.2018
Herb

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Witamy na platformie Budżetu Obywatelskiego w Powiecie Wągrowieckim

Kwota Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. wynosi brutto 600.000 zł i została podzielona na trzy kategorie: - zadanie „duże” wysokość środków 400.000 zł, - zadanie „średnie” wysokość środków 150.000 zł, - zadanie „małe” wysokość środków 50.000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów oraz głosowania w dniach od 1 do 17 października 2018 r. Mieszkańcu nie przegap swojej szansy!

DLACZEGO WARTO ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W BUDŻET OBYWATELSKI W POWIECIE WĄGROWIECKIM?

Dzięki głosowaniu w przyszłym roku zostaną zrealizowane inwestycje, które są będą miały realny wpływ na codzienne życie mieszkańców powiatu.

Trzy
powody

Bezpośrednie uczestnictwo w życiu naszego powiatu jest najważniejszym powodem do zagłosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Wągrowieckiego na rok 2019. Zachęcamy mieszkańców do zdecydowania na co zostanie przeznaczonych aż 600 000 zł z przyszłorocznego budżetu powiatu. Miej realny wpływ na zmiany w Twojej najbliższej okolicy!

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

budżetu obywatelskiego

 • Kampania informacyjno-edukacyjna 01.07.2018
 • Zgłaszanie projektów 11.08.2018
  11.09.2018
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów 12.09.2018
  28.09.2018
 • Prezentacja projektów 28.09.2018
 • Głosowanie 01.10.2018
  17.10.2018
 • Ogłoszenie wyników 31.10.2018

Zgłoszone projekty

Projekt nr 1 Zadanie duże

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1605P w m. Niemczyn (kier. Stępuchowo)

Założeniem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz poprawa estetycznego wyglądu miejscowości.

więcej
Projekt nr 4 Zadanie duże

Zakup ambulansu typu „C” dla ZOZ Wągrowiec

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie sprawności działania i efektywności organizacji systemu ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym systemu PRM zabezpieczanym przez ZOZ w Wągrowcu

więcej
Projekt nr 6 Zadanie duże

Remont drogi powiatowej nr 1694P odc. Wiela - Gołaszewo

Remont drogi poprzez nałożenie nawierzchni mineralno - asfaltowej

więcej
Projekt nr 10 Zadanie duże

Aktywizacja seniorów z terenu Powiatu Wągrowieckiego

7-dniowe pobyty wytchnieniowo – wzmacniające dla łącznie 255 osób (1785 osobodni) z usługami rehabilitacyjnymi (2 zabiegi + basen na osobę), specjalistycznymi (porady psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka), kulturalno – artystycznymi (ognisko, karaoke, tańce itd.)

więcej
Projekt nr 12 Zadanie duże

Remont drogi powiatowej nr 1605P odc. Potulice – Runowo w m. Potulice

Wykonanie remontu nawierzchni na odcinku około 400 m.

więcej
Projekt nr 16 Zadanie duże

Remont drogi powiatowej nr 1696P odc. Mieścisko - Budziejewko

Położenie nowej nawierzchni na drodze Mieścisko - Budziejewko

więcej
Projekt nr 2 Zadanie małe

Wygrać z czasem – czujka czadu ratuje życie!!!

Poprzez działalność edukacyjną chcemy uświadomić ludzi o zagrożeniach jakie mogą powstać w codziennym życiu w domowym gospodarstwie. Zadanie będzie realizowane we ścisłe współpracy z Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu.

więcej
Projekt nr 5 Zadanie małe

Zakup znaków (1 kpl.) aktywnych D-6 "przejście dla pieszych " ul. Lipowa w Gołańczy

Zakup i montaż dwóch znaków w ciągu drogi 1562P ul. Lipowej w Gołańczy.

więcej
Projekt nr 7 Zadanie małe

Zakup znaków (1 kpl.) aktywnych D-6 "przejście dla pieszych" w m. Chawłodno

Montaż z zakupem dwóch znaków aktywnych D-6 na przejściu dla pieszych.

więcej
Projekt nr 11 Zadanie małe

Spartakiada młodzieży w sportach obronnych

Spartakiada sportów obronnych zrealizowana ma być jako strzelanie do tarczy z broni kulowej (KBKS) i pneumatycznej (wiatrówka), rzut granatem obronnym do celu, marsz na azymut, bieg przełajowy bądź z przeszkodami

więcej
Projekt nr 13 Zadanie małe

Podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego poprzez zastosowanie defibrylatora AED oraz zestawu ratownictwa medycznego

Pozyskanie defibrylatora AED oraz zestawu ratownictwa medycznego tj. torby PSP-R1, noszy typu deska oraz szyn Kramera. Wyżej wymieniony sprzęt będzie służył mieszkańcom wsi Sienno, Sieńsko, Długa Wieś, Czekanowo oraz Przysieczyn.

więcej
Projekt nr 14 Zadanie małe

Propagowanie i aktywizacja turystyki krajoznawczej wśród mieszkańców Powiatu

Udział mieszkańców powiatu w imprezach krajoznawczo – turystycznych na terenie powiatu, organizacja wycieczek autokarowo - pieszych, rajdów rowerowych i spływów kajakowych oraz turnieju krajoznawczo – turystycznego.

więcej
Projekt nr 15 Zadanie małe

Zakup znaków (1 kpl.) aktywnych D-6 "przejście dla pieszych" m. Czeszewo

Montaż z zakupem dwóch znaków aktywnych D-6 z zasilaniem słonecznym.

więcej
Projekt nr 3 Zadanie średnie

Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie aktywne 3 przejść dla pieszych (ul. Reja, ul. Lipowa, ul. Janowiecka) w Wągrowcu

Poprawa bezpieczeństwa na 3 przejściach dla pieszych poprzez instalację aktywnych znaków D6; Wysokiej wydajności świetlnej podświetlenia przejść dla pieszych; Czujniki ruchu; Zastosowanie źródeł światła o wysokiej sprawności

więcej
Projekt nr 8 Zadanie średnie

Doposażenie ścieżki przyrodniczej i zaplecza Bracholińska Ostoja

Zadanie będzie polegać na doposażeniu, tj.: zakupie sprzętu umożliwiającego w pełni korzystania z uroków ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja a także placu zabaw.

więcej
Projekt nr 9 Zadanie średnie

Remont drogi powiatowej nr 1561P odc. Wapno – Stołężyn (w kier. Kujawek)

Poprawy wymagają szczególnie zarwane pobocza drogi.

więcej
Projekt nr 17 Zadanie średnie

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza (do skrzyżowania z ul. Pocztową) w Wapnie

W ostatnich latach przy ulicy przebudowano chodnik od skrzyżowania z drogą powiatową 1580P do wysokości garaży przy ul. Górniczej. Wniosek obejmuje kontynuację zadania do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Pocztową.

więcej